Monday, September 14, 2015

Isi Kandungan.

Isi Kandungan:

§ Bab 1 Sejarah Pembinaan Tugu Negara
1.1  Latar belakang Tugu Negara
1.2 Sejarah Tugu Negara

§ Bab 2 Sebab Wujudnya Tugu Negara
2.1 Cara Komunis meletupkan Tugu Negara
2.2 Tanda peringatan

§ Bab 3 Pahlawan yang terlibat dala mempertahankan Negara
3.1Semangat yang ditunjukkan
3.2 Cara pahlawan menentang kuasa asing
3.3 Kebangkitan pahlawan mempertahankan Negara.

§ Bab 4 Pengorbanan yang dilakukan oleh perajurit
4.1 Jumlah perajurit yang terkorban
4.2 Tindakan selepas Negara dijajah

§ Bab 5 Semangat patriotisme yang wujud di dalam diri.
5.1 Menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan.
5.2 Melahirkan sifat cinta akan Negara.
5.3 Tidak memberi peluang kepada kuasa asing untuk menjajah kembali
5.4 Memupuk semangat bersatu pada dalam kalangan masyarakat.
              5.5 Sentiasa memelihara keamanan Negara