Monday, September 14, 2015

Bab 5 Semangat patriotisme yang wujud dalam diri

5.1 Kita perlu menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh       pahlawan sebagai contoh:
  • Mengadakan upacara peringatan tokoh


5.2 Kita perlu melahirkan sifat cinta akan Negara sebagai contoh:
  • Tidak menyebarkan isu-isu yang boleh menjatuhkan imej negara
  • Kita perlu menerapkan sifat cinta akan negara dari bangku sekolah lagi.

5.3 Rakyat Malaysia sewajarnya tidak memberi peluang         kepada kuasa asing untuk menjajah kembali sebagai       contohnya
  • Mengurangkan barangan import dari negara luar.
  • Tidak mendedahkan rahsia negara kepada negara asing.


5.4 Kita perlu memupuk semangat bersatu padu dalam                 kalangan masyarakat sebagai contoh
  • Mengadakan aktiviti gotong royong bersama.
  • Mengadakan hari belia.


5.5 Kita sebagai negara demokrasi perlu sentiasa                         memelihara keamanan negara sebagai contoh:
  • Bertolak ansur dalam menguruskan negara.